Banten Bebangkit Cacak

No comment 1665 views

Banten Bebangkit Cacak

Pateh sekadi bebangkit cerobon:

Mealed antuk ron bunter mahiseh ane selem mepucuk, ane putih polos, paturu mehiseh, medaging beras ajumput, kacang komak, ubi, keladi, tingkih lan pangi, base tampelan, gegantungan, kerang payas, duma 1, puniki manggeh dasar, jaja bulan lan jaja surya bagia, peras penyeneng, ubi keladi lebeng 3 sisir, 4 lumbung ayu bangun lelawangan kanca saka adegan bebangkit, iga tangkar bedawang megenah ring bale-balean bebangkite, saha boodan bebangkit gerombong, sorohan pengulapan 1, prayascita 1, pengambeyan 1, jerimpen 4, sesayut pajegan metumpeng 5 apasang, gayah tenggek 1, sate bunga-bunga 1, bagia bayu sugih pecuk bahu siwa bahu, tutuan daksina gde 1, suci gde 1, suci cenik 1, peras 1, tumpeng 33, dadi 17 tanding, tebusan 7 soroh, gelar sanga, segehan agung 1, alas-alasan bebangkit, mewadah tempeh, meserobong antuk ron, tetandinga niya pateh kadi tetandingan daksina, peras tulung sesayut, penyeneng alit, sampian naga sari, lis selepan, don kikian, paretel penerus, pengangkat 1, daksina cenik

pawewehne jaja bebataran, kapiyah,pemubug, sorohan, pengulapan niya kekalih (2), daksina gde 2, pametel penerus 1, perangkatan 2, daksina cenik 2, peras 2, tumpeng niya 45, dadi 22 tanding.

author