Banten Pengambian

No comment 2605 views

Banten Pengambian

Dasar taled medaging tumpeng kekalih, ring ulon medaging sesanganan, woh-wohan, tebu, sampian tumpeng ring tebenan medaging rerasmen, tulung pengambian kekalih, medaging rerasmen lan nasi, ring selagan tulunge medaging ketipat pengambian 1.

author