Banten Peras

No comment 2024 views

Banten Peras

Taled medaging beras jinah, benang putih base tampelan, tumpeng kekalih, genahang ring tengah-tengah, ring ulun tumpenge dagingin raka-raka, ring tebenan dagingin rerasmen ulam ayam.

author