Bhagavad Gita 1.14

No comment 511 views

Bhagavad Gita 1.14

tataḥ śvetair hayair yukte mahati syandane sthitau
mādhavaḥ pāṇḍavaś caiva divyau śańkhau pradadhmatuḥ | 14

तत: श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ |
माधव: पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतु: || 14||

tataḥ—kemudian; śvetaiḥ—warna putih; hayaih—kuda; yukte—diikat untuk menarik kereta; mahati—dalam sesuatu yang besar, mulia; syandane—kereta; sthitau—terletak, duduk; mādhavaḥ—Kṛṣṇa (suami dewi keberuntungan, lakshmi); Pāṇḍavāḥ—Arjuna (putera Pāṇḍu); ca—dan; evā—juga; divyau—rohani, ilahi; śańkhau—kerang; pradadhmatuh—membunyikan.

Kemudian, dari tengah-tengah pasukan Pandawa, duduk dengan kereta kuda yang ditarik oleh kuda-kuda putih, Madhava dan Arjun meniup kerang ilahi mereka.author