Bhagavad Gita 1.33

No comment 364 views

Bhagavad Gita 1.33

yeṣām arthe kāńkṣitaḿ no rājyaḿ bhogāḥ sukhāni ca
ta ime 'vasthitā yuddhe prāṇāḿs tyaktvā dhanāni ca | 33

येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा: सुखानि च |
त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च || 33 ||

arthe—kepentingan, tujuan; kāńkṣitam—diinginkan, didambakan; naḥ—oleh kami; rājyam—kerajaan; bhogāḥ—kesenangan, kenikmatan duniawi; sukhāni—kebahagiaan; ca—juga; te—mereka; ime—ini; avasthitāḥ—terletak; yuddhe—di medan perang, pertempuran; prāṇān—nyawa, hidup; tyaktvā—menyerah; dhanāni—kekayaan; ca—juga;

kerajaan, bahkan kehidupan itu sendiri, ketika orang-orang yang kita idam-idamkan itu, berdiri di depan kita untuk berperang?author