Bhagawad Gita VII

No comment 1111 views

Bhagawad Gita VII

Bab 7 Bhagawadgita
Jnana Vijnana yoga
(30 sloka)

Sri Krishna menjelaskan bagaimanaTuhan Yang Maha Esa mencipta alam semesta ini dengan menggunakan Prakriti. Tuhan yang melindungi dan menyokong semua dan setiap kehidupan.

adapun isi sloka Bhagawad Gita 7

Bhagawad Gita 7.1 Bhagawad Gita 7.2 Bhagawad Gita 7.3 Bhagawad Gita 7.4
Bhagawad Gita 7.5 Bhagawad Gita 7.6 Bhagawad Gita 7.7 Bhagawad Gita 7.8
Bhagawad Gita 7.9 Bhagawad Gita 7.10 Bhagawad Gita 7.11 Bhagawad Gita 7.12
Bhagawad Gita 7.13 Bhagawad Gita 7.14 Bhagawad Gita 7.15 Bhagawad Gita 7.16
Bhagawad Gita 7.17 Bhagawad Gita 7.18 Bhagawad Gita 7.19 Bhagawad Gita 7.20
Bhagawad Gita 7.21 Bhagawad Gita 7.22 Bhagawad Gita 7.23 Bhagawad Gita 7.24
Bhagawad Gita 7.25 Bhagawad Gita 7.26 Bhagawad Gita 7.27 Bhagawad Gita 7.28
Bhagawad Gita 7.29 Bhagawad Gita 7.30
silahkan simak artikel yang terkat dengan ulasan Bhagavad Gita 7:
author