Bhagawad Gita XVIII

16 comments 3780 views

Bhagawad Gita XVIII

Bab 18 Bhagawadgita
Moksha Samnyana yoga
(78 sloka)

Bab ini menyentuh tentang beberapa perkara seperti tyaga (pengorbanan), samnyasa (pelepasan), jnana (ilmu), karma (tindakan), karta (pembuat) yang dikategorikan menurut triguna. Pembahagian masyarakat kepada empat varna menurut sifat dan pekerjaan seseorang. Akhirnya, Sri Krishna menasihatkan Arjuna untuk berserah kepada-Nya dan berjanji untuk membebaskannya daripada segala dosa. Selepas mendengar kata-kata Sri Krishna, Arjuna mengatasi segala keraguan dan kelemahannya, dan berjanji untuk berperang demi Dharma.

adapun isi sloka Bhagawad Gita 18

Bhagawad Gita 18.1 Bhagawad Gita 18.2 Bhagawad Gita 18.3 Bhagawad Gita 18.4
Bhagawad Gita 18.5 Bhagawad Gita 18.6 Bhagawad Gita 18.7 Bhagawad Gita 18.8
Bhagawad Gita 18.9 Bhagawad Gita 18.10 Bhagawad Gita 18.11 Bhagawad Gita 18.12
Bhagawad Gita 18.13 Bhagawad Gita 18.14 Bhagawad Gita 18.15 Bhagawad Gita 18.16
Bhagawad Gita 18.17 Bhagawad Gita 18.18 Bhagawad Gita 18.19 Bhagawad Gita 18.20
Bhagawad Gita 18.21 Bhagawad Gita 18.22 Bhagawad Gita 18.23 Bhagawad Gita 18.24
Bhagawad Gita 18.25 Bhagawad Gita 18.26 Bhagawad Gita 18.27 Bhagawad Gita 18.28
Bhagawad Gita 18.29 Bhagawad Gita 18.30 Bhagawad Gita 18.31 Bhagawad Gita 18.32
Bhagawad Gita 18.33 Bhagawad Gita 18.34 Bhagawad Gita 18.35 Bhagawad Gita 18.36
Bhagawad Gita 18.37 Bhagawad Gita 18.38 Bhagawad Gita 18.39 Bhagawad Gita 18.40
Bhagawad Gita 18.41 Bhagawad Gita 18.42 Bhagawad Gita 18.43 Bhagawad Gita 18.44
Bhagawad Gita 18.45 Bhagawad Gita 18.46 Bhagawad Gita 18.47 Bhagawad Gita 18.48
Bhagawad Gita 18.49 Bhagawad Gita 18.50 Bhagawad Gita 18.51 Bhagawad Gita 18.52
Bhagawad Gita 18.53 Bhagawad Gita 18.54 Bhagawad Gita 18.55 Bhagawad Gita 18.56
Bhagawad Gita 18.57 Bhagawad Gita 18.58 Bhagawad Gita 18.59 Bhagawad Gita 18.60
Bhagawad Gita 18.61 Bhagawad Gita 18.62 Bhagawad Gita 18.63 Bhagawad Gita 18.64
Bhagawad Gita 18.65 Bhagawad Gita 18.66 Bhagawad Gita 18.67 Bhagawad Gita 18.68
Bhagawad Gita 18.69 Bhagawad Gita 18.70 Bhagawad Gita 18.71 Bhagawad Gita 18.72
Bhagawad Gita 18.73 Bhagawad Gita 18.74 Bhagawad Gita 18.75 Bhagawad Gita 18.76
Bhagawad Gita 18.77 Bhagawad Gita 18.78
silahkan simak artikel yang terkat dengan ulasan Bhagavad Gita 18:
author