Canang Gantal

No comment 964 views

Canang gantal

Mesaih ring canang genten,

meweweh lekesan kekalih, metusuk antuk semat, wiyadin metegul antuk talin porosan,

duur porosane medaging wadah uras lan sekar.

author