drstva

1 comment 812 views
drstva,5 / 5 ( 1votes )

dṛṣṭvā

arti drstva

arti drstva adalah sesudah melihat, memandang,

contoh kalimatnya

dṛṣṭvā tu pāṇḍavānīkaḿ vyūḍhaḿ duryodhanas tadā - BG 1.2
Duryodana pada saat itu, setelah melihat formasi pasukan para pandawa

atha vyavasthitān dṛṣṭvā dhārtarāṣṭrān kapi-dhvajaḥ - BG 1.20
sesudah itu, para putra Dhṛtarāṣṭra memandang orang yang berbendera hanuman

dṛṣṭvemaḿ sva-janaḿ kṛṣṇa yuyutsuḿ samupasthitam - BG 1.28
oh Krishna, setelah melihat semua sanak keluarga yang hadir dengan semangat bertempur

author