Kitab Suci (Sastra)

Kitab Suci (Sastra)

Perkataan 'Veda', berasal daripada perkataan Sanskrit, "vid" ( bermaksud "untuk mengetahui") dan ia merujuk kepada seluruh himpunan ilmu esoterik dan rohani mengenai nilai-nilai kerohanian abadi yang ditemui oleh golongan Rishi (orang-orang alim dan mistik) semasa meditasi. Tradisi Hindu memberikan Veda kedudukan tertinggi dalam kalangan semua sumber ilmu dan kitab-kitab suci lain. Oleh itu, Veda dianggap sebagai sumber utama dan asas Hinduisme. Semua kitab-kitab lain mendapat inspirasi dan otoritinya daripada Veda. Dalam kata lain, Veda adalah kitab suci agama Hindu yang tertua.

Veda adalah Apauruseya (bukan buatan manusia). Menurut Swami Vivekananda: Himpunan penulisan ini yang dipanggil sebagai Veda bukanlah kata-kata manusia. Tarikh-tarikhnya tidak pernah ditetapkan, tidak boleh ditetapkan, dan, mengikut kami, Veda adalah abadi.

Weda terdiri dari 2 jenis:

Kitab Sruti

Weda Sruti (wahyu) terdiri atas:

Kitab Smerti

Weda Smerthi (penjelasan weda), yang terdiri atas:

Secara aturan, Kitab Pokok Weda adalah Sruti, sedangkan Weda Smreti merupakan penjelasan sruti. Sehingga bilamana ada pertentangan pemahaman dan pandangan smreti yang biasanya terjadi dalam purana, maka rujukan utamanya kembali kepada Sruti.

Namun, fenomena belakangan yang sedang berkembang, ada beberapa oknum bhakta sampradaya dan umat non wedantis berupaya memutar balikan hukum weda ini. Dimana menurut ajaran dan pemahaman mereka smertilah yang diutamakan dan sruti wajib mengikuti. Itu adalah pandangan yang menyesatkan, karena sudah jelas yang disebut smerti adalah kitab suci yang ditulis berdasarkan pemahaman, ingatan, pandangan yang bertujuan untuk mempermudah mempelajari dan memahami sruti.

Bila nanti dilapangan dan disekitar umat sedharma yang ada mengutarakan bahwa smerti baik purana atau itihasa yang menjadi acuan tertinggi, maka yakinlah mereka itu belum memahami ajaran weda (sruti), mereka seperti itu akibat doktrin purana, efek dari sampradaya yang diikutinya.

Demikian sekilas tentang Kitab Suci Weda, semoga bermanfaat.