Lontar Pawangunan Kahyangan

No comment 3500 views

Lontar Pawangunan Kahyangan

Lontar Druwen : Griya Batur, Têgalcangkring, Negara

Murda : Pawangunan Kahyangan

Akeh Kaca : 45

Panjang Lontar : 25,5 cm

Lumbang : 3 cm

 

Puput Kaalih Aksara olih I Gde Wayan Soken Bandana, S.S.,M.Hum.

Ring dina Saniscara wuku Uye, tanggal 15 September 2007,

Ring Jalan Sentanu II A3, Banjar Benbiyu,

Desa Peguyangan Kaja, Denpasar Utara.

Catatan:

  • nya dibaca niya
  • ña dibaca nya
  • ê dibaca e (pepet)
  • e dibaca e (taleng)
author