Prasasti tentang Kebayan, Kabayan, kahubhayan

1 comment 2151 views

Prasasti tentang Kebayan, Kabayan, kahubhayan

 

Prasasti Desa DUASA

Prasasti di Desa Duasa ini tepatnya terletak di dalam area Pura Indrakila. Pura ini berada di Desa Dausa Kecamatan Kintamani kira-kira 40 km utara kota Bangli. Pura ini terletak di sebuah bukit kecil, karenanya pura ini juga dikenal dengan sebutan Pura Bukit Indrakila.

Prasasti di Pura Bukit Indrakila, Bangli

1b.

 

 

 

 

 

 

I saka 864 bulan besaka krsna caturdasi (ha ka) bu wara kuningan, paduka haji ugrasena _ _ _ _ _ _ _

bumi canigayan witan desa, kabayan wiji tapa sabonggaya boma _ _ ha pu manggala kacita _ _

_ _ dala suran tuha mangawa wangsaya bo suruh matugulu tu babukas _ _ _

_ _ lawan naya guru ba _ canigayan tani pasemuh neya maka kadera kabayan _ _ _ _

magawe desan mangamah mana _ _ pi _ ngat hagan ba _ _ tas ri wuri canigayan ku

kya sang di (bangkyang sidi?) mangara hagan ta mudya karuh hagan _ _ karuh hagan mangara kalod besara mahi

 2a.

 

 

i salatuha samayana maka limang tmwang bujwa _ _ mangkana tas banwa ni satemahan maka...

,....

.... dst

Prasasti Manik Liu BI

author