Sarasamuscaya 325

No comment 4836 views

Sarasamuscaya 325

Samklistakarmanamatipramadam bhuyo nrtam cadr dabhaktikam ca, vicitaragam bahumayinam na ca naitan niseveta naradhaman sat.

Nihan lwirning tan sangsargan,

wwang mangulahaken pisakit,

parapida duracara, wwang gong pramada,

wwang mithyawada, wwang tan apangeh kabhatinya,

wwang gong raga, wwang sakta ring madya,

nahan tang nem kanistanin wwang, tan yogya siwin.

Artinya :

Inilah misalnya orang yang tidak patut dijadikan kawan bergaul, orang yang mengusahakan penyakit dan kesedihan kepada orang lain, serta buruk laku, orang yang sangat alpa, orang yang kata-katanya bohong dusta, orang yang terikat hatinya kepada minuman keras, keenam orang yang sangat keji itulah, yang patut dihindarkan.

author