Tag : aśoṣyaḥ

asosyah

Kamus Sansekerta No comment
asosyah
aśoṣyaḥ aśoṣyaḥ, asosya yang artinya: tidak dapat dikeringkan. contoh penggunaannya dalam sloka: अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।acchedyo 'yam adāhyo 'yam akledyo 'śoṣya eva ca | Bhagawad Gita 2.24 ini tak dapat dipotong, tak dapat dibakar,