Tag : BG 2.55

Bhagawad Gita 2.55

Kitab Bhagawad Gita 1 comment
Bhagawad Gita 2.55
Bhagawad Gita 2.55 Bhagawad Gita 2.55 श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान् । आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥२- ५५॥ Bhagawad Gita 2.55 śrī-bhagavān uvāca prajāḥāti yadā kāmān sarvān pārtha mano-gatān ātmany evātmanā tuṣṭaḥ sthita-prajñas tadocyate BG