Tag : Bhagavad Gita 18.78

Bhagawad Gita XVIII.78

Kitab Bhagawad Gita No comment
Bhagawad Gita XVIII.78
Bhagawad Gita XVIII.78 यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॥ yatra yogeśvaraḥ kṛṣṇo yatra pārtho dhanur-dharaḥ tatra śrīr vijayo bhūtir dhruvā nītir matir mama BG 18.78   arti Bhagawad