Tag : Bhagavad Gita 4.4

Bhagawad Gita IV.4

Kitab Bhagawad Gita No comment
Bhagawad Gita IV.4
Bhagawad Gita IV.4 अर्जुन उवाच: अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ arjuna uvāca: aparaṃ bhavato janma paraṃ janma vivasvataḥ, kathametadvijānīyāṃ tvamādau proktavāniti. BG 4.4 Arjuna said: The Sun-God was