Tag : Bhagawad Gita 1.1

Bhagawad Gita 1.1

Kitab Bhagawad Gita 1 comment
Bhagawad Gita 1.1
Bhagawad Gita 1.1 Bhagawad Gita I.1 Bhagawad Gita 1.1 Dhṛtarāṣṭra uvācadharma-kṣetre kuru-kṣetre samavetā yuyutsavaḥmāmakāḥ pāṇḍavāś caiva kim akurvata sañjaya Bhagawad Gita 1.1 Dhṛtarāṣṭraḥ uvāca—Rājā  Dhṛtarāṣṭra  berkata; dharma-kṣetre—di tempat suci; kuru-kṣetre—di tempat bernama Kuruksetra ;