Tag : Bhagawad Gita 10.35

Bhagawad Gita X.35

Sloka Suci 2 comments
Bhagawad Gita X.35
Bhagavad Gita X.35 Bhagawad Gita 10.35 बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् ।मासानां मार्गशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः ॥bṛhatsāma tathā sāmnāṃ gāyatrī chandasāmaham,māsānāṃ mārgaśīrṣo’hamṛtūnāṃ kusumākaraḥ. Bhagavad Gita 10.35 I am also the great Sama among mantras, the Gayatri