Tag : Bhagawad Gita X.35

Bhagawad Gita X.35

Sloka Suci No comment
Bhagawad Gita X.35
Bhagavad Gita X.35 Bhagawad Gita 10.35 बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् ।मासानां मार्गशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः ॥bṛhatsāma tathā sāmnāṃ gāyatrī chandasāmaham,māsānāṃ mārgaśīrṣo’hamṛtūnāṃ kusumākaraḥ. Bhagavad Gita 10.35 I am also the great Sama among mantras, the Gayatri