Tag : BhagawadGita IX

Bhagawad Gita IX

Uncategorized No comment
Bhagawad Gita IX
Bhagawad Gita IX Bab 9 Bhagawadgita Rajavidya yoga (34 sloka) Sri Krishna meneruskan uraiannya tentang ilmu esoterik yang dapat memberikan kebebasan atau moksha. Tuhan ialah segala-galanya. Jika seseorang dapat menyembah-Nya dengan cinta, mempersembahkan kepada-Nya