Tag : BhagawadGita XI

Bhagawad Gita XI

Uncategorized No comment
Bhagawad Gita XI
Bhagawad Gita XI Bab 11 Bhagawadgita Visvarupa Darsana yoga (55 sloka) Atas permintaan Arjuna, Sri Krishna memberikan penglihatan mistik kepadanya dan memperlihatkan keagungan Tuhan  (Wiswarupa). Arjuna-pun Kagum dengan keagungan Tuhan, seraya memberi Arjuna sembah.