Tag : Sarasamuscaya 1

Sarasamuscaya 1

Uncategorized No comment
Sarasamuscaya 1
Sarasamuscaya 1 Dharma carthe ca kame ca mokse ca bharatarsabha, Yadihasti tadanyatra yannehasti na tat kvacit. artinya: Anakku kamung Jayamejaya, salwiring wawarah yawat makapadarthang catur warga sawataranya, sakopanyasanya hana juga ya ngke, sangksepanya, ikang