Tika – Pawukon Bali

No comment 12099 views

TIKA -kalender Pawukon Bali

WUKU
Sinta

Carik Walangati

paingRahinan Banyu Pinaruh ponrainan wagerainan  kliwonrainan  umanis  paing  pon Wong
Landep  wage  kliwon  umanis  paing  pon  wage kliwonrainan Sato
Ukir  umanis paing  pon  wage  kliwon  umanis  paing Mina
Kulantir   pon   wage   kliwon   umanis   paing    pon    wage Manuk
Tolu    kliwon  umanis    paing     pon wage     kliwon   umanis Taru
Gumbreg     paing  pon  wage  kliwon  umanis  paing  pon  Buku
Wariga  wage  kliwon  umanis  paing  pon  wage  kliwonrainan Wong
Warigadian  umanis  paing  pon  wage  kliwon  umanis  paing Sato
Julungwangi  pon  wage  kliwon  umanis  paing  pon  wage Mina
Sungsang  kliwon  umanis  paing  pon  wage  kliwon  umanis Manuk
Dungulan  rainanpaing  rainanpon  rainanwage  rainankliwon  rainanumanis  paing  rainanpon Taru
Kuningan  rainanwage  rainankliwon  umanis  paing  pon  rainanwage  rainankliwon Buku
Langkir  umanis  paing  pon  wage  kliwon  umanis  paing Wong
Medangsia  pon  wage  kliwon  umanis  paing  pon  wage Sato
Pujut  kliwon  umanis  paing  pon  wage  kliwon  umanis Mina
Pahang  paing  pon  wage  umanis  paing  pon Manuk
Kerulut  wage  kliwon  umanis  paing  pon  wage  kliwon Taru
Merakih  umanis  paing  pon  wage  kliwon  umanis  paing Buku
Tambir  pon  wage  kliwon  umanis  paing  pon  wage Wong
Medangkungan  kliwon  umanis  paing  pon  wage  kliwon  umanis Sato
Matal  paing  pon  wage  kliwon  umanis  paing  pon Mina
Uye  wage  kliwon  umanis  paing  pon  wage  kliwon Manuk
Menail  umanis  paing  pon  wage  kliwon  umanis  paing Taru
Prangbakat  pon  wage  kliwon  umanis  paing  pon  wage Buku
Bala  kliwon  umanis  paing  pon  wage  kliwon  umanis Wong
Ugu  paing  pon  wage  kliwon  umanis  paing  pon Sato
Wayang  wage  kliwon  umanis  paing  pon  wage  kliwon Mina
Klawu  umanis  paing  pon  wage  kliwon  umanis  paing Manuk
Dukut  pon  wage  kliwon  umanis  paing  pon  wage Taru
Watugunung  kliwon  umanis  paing  pon  wage  kliwon  umanis Buku

 

Keterangan:

Umanis q q q q
Paing
Pon
Wage
Klion

 

author