Banten Bebangkit cerobong

No comment 2538 views

Banten Bebangkit cerobong

Mealed antuk ron bunter mahiseh ane selem mepucuk, ane putih polos, paturu mehiseh,

medaging beras ajumput, kacang komak, ubi, keladi, tingkih lan pangi, base tampelan, gegantungan, kerang payas, duma 1, puniki manggeh dasar, jaja bulan lan jaja surya bagia, peras penyeneng, ubi keladi lebeng 3 sisir, 4 lumbung ayu bangun lelawangan kanca saka adegan bebangkit, iga tangkar bedawang megenah ring bale-balean bebangkite,

saha boodan bebangkit gerombong, sorohan pengulapan 1, prayascita 1, pengambeyan 1, jerimpen 4, sesayut pajegan metumpeng 5 apasang, gayah tenggek 1, sate bunga-bunga 1, bagia bayu sugih pecuk bahu siwa bahu, tutuan daksina gede 1, suci gede 1, suci cenik 1, peras 1, tumpeng 33, dadi 17 tanding, tebusan 7 soroh, gelar sanga,

segehan agung 1,

alas-alasan bebangkit, mewadah tempeh, meserobong antuk ron, tetandinga niya pateh kadi tetandingan daksina,

peras tulung sesayut, penyeneng alit, sampian naga sari, lis selepan, don kikian, paretel penerus, pengangkat 1, daksina cenik.

author