Banten Dapetan

No comment 3907 views

Banten Dapetan

Dasar nya taled ring tengah-tengah medaging tumpeng asiki, ring ulon tumpenge medaging sesanganan, tebu, woh-wohan, sampian dapetan, ring tebenan tumpenge dagingin rerasmen mewadah kojong.

author