Bhagavad Gita 1.17

No comment 429 views

Bhagavad Gita 1.17

kāśyaś ca parameṣv-āsaḥ śikhaṇḍī ca mahā-rathaḥ
dhṛṣṭadyumno virāṭaś ca sātyakiś cāparājitaḥ | 17

काश्यश्च परमेष्वास: शिखण्डी च महारथ: |
धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजित: || 17||

kasyah—Raja  Kāśī (Vārāṇasī); ca—dan; parama-iṣu-āsaḥ—pemanah yang hebat; śikhaṇḍī—Śikhaṇḍī; ca—juga; mahā-rathaḥ—orang yang dapat bertempur sendirian dengan melawan beribu-ribu orang; dhṛṣṭadyumnaḥ—Dhṛṣṭadyumna (putera dari raja  Drupada); viratāḥ—Virata (pangeran yang memberi perlindungan kepada para Pandava selama mereka sedang menyembunyikan diri); ca—juga; sātyakiḥ—Sātyaki (sama dengan Yuyudhāna, kusir kereta Sri Krishna); ca—serta; apa rajitaḥ—tak terkalahkan;

Pemanah yang hebat, Raja Kashi dan pejuang besar Shikhandi, Dhrishtadyumna, Virata, serta Satyaki yang tak terkalahkan.author