Bhagavad Gita 1.34

No comment 414 views

Bhagavad Gita 1.34

ācāryāḥ pitaraḥ putrās tathāiva ca pitāmahāḥ
mātulāḥ śvaśurāḥ pautrāḥ śyālāḥ sambandhinas tathā | 34

आचार्या: पितर: पुत्रास्तथैव च पितामहा: |
मातुला: श्वशुरा: पौत्रा: श्याला: सम्बन्धिनस्तथा || 34 ||

ācāryāḥ—guru; pitaraḥ—ayah; putrāḥ—putera; tathā—beserta, juga; evā—pasti; ca—juga; pitāmahaḥ—kakek; mātulāḥ—paman dari pihak ibu; śvaśurāḥ—ayah mertua; pautrāḥ—cucu; śyālāḥ—ipar; sambandhinaḥ—sanak keluarga; tathā—juga;

Para guru, ayah, putra, kakek, paman dari pihak ibu, mertua, cucu, ipar, sanak saudara jugaauthor