Bhagavad Gita 1.35

No comment 318 views

Bhagavad Gita 1.35

etān na hantum icchāmi ghnato 'pi madhusūdana
api trai-lokya -rājyasya hetoḥ kiḿ nu mahī-kṛte | 35

एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन |
अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो: किं नु महीकृते || 35 ||

etān—ini; na—bukan; hantum—membunuh; icchāmi—saya berharap, menginginkan; ghnataḥ—terbunuh; api—meskipun; Madhusūdana—Krishna (pembunuh raksasa yang bernama Madhu); api—walaupun; trai-lokyā—dari tiga dunia; rājyasya—kekuasaan ; hetoh—demi, sebagai pertukaran; kim nu—yang harus dibicarakan; mahī-kṛte—untuk bumi;

O Madhusudana, saya tidak ingin membunuh mereka, bahkan jika mereka menyerang saya. Jika kita membunuh putra-putra Dhritarashtra, kepuasan apa yang akan kita peroleh dari penguasaan atas tiga dunia, apa yang harus dikatakan tentang Bumi ini?author