Bhagawad Gita III

43 comments 4357 views

Bhagawad Gita III

Bab 3 Bhagawadgita
Karma yoga
(43 sloka)

Sri Krishna menjelaskan keraguan Arjuna mengenai konflik antara jnana (ilmu pengetahuan) dan karma (kerja, tindakan).

Menurut Sri Krishna, jalan karma adalah lebih mudah dan baik untuk kebanyakan orang.
Dengan merujuk kepada raja-raja zaman silam seperti Janaka dan dirinya sendiri, Sri Krishna mendesak Arjuna untuk melakukan tugasnya tanpa mementingkan diri.

 

adapun isi sloka Bhagawad Gita 3

Bhagawad Gita 3.1 Bhagawad Gita 3.2 Bhagawad Gita 3.3 Bhagawad Gita 3.4
Bhagawad Gita 3.5 Bhagawad Gita 3.6 Bhagawad Gita 3.7 Bhagawad Gita 3.8
Bhagawad Gita 3.9 Bhagawad Gita 3.10 Bhagawad Gita 3.11 Bhagawad Gita 3.12
Bhagawad Gita 3.13 Bhagawad Gita 3.14 Bhagawad Gita 3.15 Bhagawad Gita 3.16
Bhagawad Gita 3.17 Bhagawad Gita 3.18 Bhagawad Gita 3.19 Bhagawad Gita 3.20
Bhagawad Gita 3.21 Bhagawad Gita 3.22 Bhagawad Gita 3.23 Bhagawad Gita 3.24
Bhagawad Gita 3.25 Bhagawad Gita 3.26 Bhagawad Gita 3.27 Bhagawad Gita 3.28
Bhagawad Gita 3.29 Bhagawad Gita 3.30 Bhagawad Gita 3.31 Bhagawad Gita 3.32
Bhagawad Gita 3.33 Bhagawad Gita 3.34 Bhagawad Gita 3.35 Bhagawad Gita 3.36
Bhagawad Gita 3.37 Bhagawad Gita 3.38 Bhagawad Gita 3.39 Bhagawad Gita 3.40
Bhagawad Gita 3.41 Bhagawad Gita 3.42 Bhagawad Gita 3.43
silahkan simak artikel yang terkat dengan ulasan Bhagawad Gita 3:
author