Bhagawad Gita X

11 comments 3152 views

Bhagawad Gita X

Bab 10 Bhagawadgita

Vibhuti yoga
(42 sloka)

Sri Krishna menjelaskan semua vibhuti atau penjelmaan ketuhanan-Nya dalam bab ini. Tuhan ialah saripati atau yang terbaik dalam semua kehidupan dan benda. Seluruh alam ini hanya menggambarkan sedikit keagungan-Nya.

adapun isi sloka Bhagawad Gita 10

Bhagawad Gita 10.1. Bhagawad Gita 10.2 . Bhagawad Gita 10.3
Bhagawad Gita 10.4 Bhagawad Gita 10.5 Bhagawad Gita 10.6
Bhagawad Gita 10.7 Bhagawad Gita 10.8 Bhagawad Gita 10.9
Bhagawad Gita 10.10 Bhagawad Gita 10.11 Bhagawad Gita 10.12
Bhagawad Gita 10.13 Bhagawad Gita 10.14 Bhagawad Gita 10.15
Bhagawad Gita 10.16 Bhagawad Gita 10.17 Bhagawad Gita 10.18
Bhagawad Gita 10.19 Bhagawad Gita 10.20 Bhagawad Gita 10.21
Bhagawad Gita 10.22 Bhagawad Gita 10.23 Bhagawad Gita 10.24
Bhagawad Gita 10.25 Bhagawad Gita 10.26 Bhagawad Gita 10.27
Bhagawad Gita 10.28 Bhagawad Gita 10.29 Bhagawad Gita 10.30
Bhagawad Gita 10.31 Bhagawad Gita 10.32 Bhagawad Gita 10.33
Bhagawad Gita 10.34 Bhagawad Gita 10.35 Bhagawad Gita 10.36
Bhagawad Gita 10.37 Bhagawad Gita 10.38 Bhagawad Gita 10.39
Bhagawad Gita 10.40 Bhagawad Gita 10.41 Bhagawad Gita 10.42
silahkan simak artikel yang terkat dengan ulasan Bhagavad Gita 10:
author