Bhagawad Gita XI

No comment 3173 views

Bhagawad Gita XI

Bab 11 Bhagawadgita
Visvarupa Darsana yoga
(55 sloka)

Atas permintaan Arjuna, Sri Krishna memberikan penglihatan mistik kepadanya dan memperlihatkan keagungan Tuhan  (Wiswarupa).

Arjuna-pun Kagum dengan keagungan Tuhan, seraya memberi Arjuna sembah. Selepas anugrah dengan memperlihatkan Wiswarupa Tuhan, Krisna kembali menunjukan dirinya sebagai manusia biasa, Sri Krishna berkata bahwa hanya orang yang mempunyai iman yang kuat dapat melihat rupa Viswarupa-Nya.

adapun isi sloka Bhagawad Gita 11

Bhagawad Gita 11.1 Bhagawad Gita 11.2 Bhagawad Gita 11.3 Bhagawad Gita 11.4
Bhagawad Gita 11.5 Bhagawad Gita 11.6 Bhagawad Gita 11.7 Bhagawad Gita 11.8
Bhagawad Gita 11.9 Bhagawad Gita 11.10 Bhagawad Gita 11.11 Bhagawad Gita 11.12
Bhagawad Gita 11.13 Bhagawad Gita 11.14 Bhagawad Gita 11.15 Bhagawad Gita 11.16
Bhagawad Gita 11.17 Bhagawad Gita 11.18 Bhagawad Gita 11.19 Bhagawad Gita 11.20
Bhagawad Gita 11.21 Bhagawad Gita 11.22 Bhagawad Gita 11.23 Bhagawad Gita 11.24
Bhagawad Gita 11.25 Bhagawad Gita 11.26 Bhagawad Gita 11.27 Bhagawad Gita 11.28
Bhagawad Gita 11.29 Bhagawad Gita 11.30 Bhagawad Gita 11.31 Bhagawad Gita 11.32
Bhagawad Gita 11.33 Bhagawad Gita 11.34  Bhagawad Gita 11.35  Bhagawad Gita 11.36
Bhagawad Gita 11.37 Bhagawad Gita 11.38 Bhagawad Gita 11.39 Bhagawad Gita 11.40
Bhagawad Gita 11.41 Bhagawad Gita 11.42  Bhagawad Gita 11.43  Bhagawad Gita 11.44
Bhagawad Gita 11.45 Bhagawad Gita 11.46 Bhagawad Gita 11.47 Bhagawad Gita 11.48
Bhagawad Gita 11.49 Bhagawad Gita 11.50 Bhagawad Gita 11.51 Bhagawad Gita 11.52
Bhagawad Gita 11.53 Bhagawad Gita 11.54 Bhagawad Gita 11.55
silahkan simak artikel yang terkat dengan ulasan Bhagavad Gita 11:
author