Bhagawad Gita XIII

No comment 2217 views

Bhagawad Gita XIII

Bab 13 Bhagawadgita
Kshetra-Kshetrajña yoga
(37 sloka)

Badan ialah kshetra (sebuah padang luas) jiwa  ialah kshetrajña (yang mengetahui padang). Ini diikuti dengan uraian tentang jnana (ilmu), jneya (Brahman, objek untuk dikenali), prakrti (alam semula jadi), dan purusa (Diri atau kshetrajña). Seseorang yang dapat membedakan antara prakrti dan purusha (Atman) akan mencapai Brahman.

adapun isi sloka Bhagawad Gita 13

Bhagawad Gita 13.1 Bhagawad Gita 13.2 Bhagawad Gita 13.3 Bhagawad Gita 13.4
Bhagawad Gita 13.5 Bhagawad Gita 13.6 Bhagawad Gita 13.7 Bhagawad Gita 13.8
Bhagawad Gita 13.9 Bhagawad Gita 13.10 Bhagawad Gita 13.11 Bhagawad Gita 13.12
Bhagawad Gita 13.13 Bhagawad Gita 13.14 Bhagawad Gita 13.15 Bhagawad Gita 13.16
Bhagawad Gita 13.17 Bhagawad Gita 13.18 Bhagawad Gita 13.19 Bhagawad Gita 13.20
Bhagawad Gita 13.21 Bhagawad Gita 13.22 Bhagawad Gita 13.23 Bhagawad Gita 13.24
Bhagawad Gita 13.25 Bhagawad Gita 13.26 Bhagawad Gita 13.27 Bhagawad Gita 13.28
Bhagawad Gita 13.29 Bhagawad Gita 13.30 Bhagawad Gita 13.31 Bhagawad Gita 13.32
Bhagawad Gita 13.33 Bhagawad Gita 13.34 Bhagawad Gita 13.35 Bhagawad Gita 13.36
Bhagawad Gita 13.37
silahkan simak artikel yang terkat dengan ulasan Bhagavad Gita 13:
author