Bhagawad Gita XVII

1 comment 3678 views

Bhagawad Gita XVII

Bab 17 Bhagawadgita
Sraddhatraya Vibhaga yoga
(28 sloka)

Bab ini menguraikan tentang sraddha (kepercayaan), ahara (makanan), yajna (korban), tapas (disiplin kerohanian), dan dana (hadiah). Semua makhluk dibahagikan kepada tiga kategori berdasarkan kepada triguna. Sri Krishna juga menggunakan 'Om Tat Sat', untuk gelar Brahman, dan mantera ini dapat bertindak sebagai mantera untuk memperbaiki kekurangan dalam ibadah.

adapun isi sloka Bhagawad Gita 17

Bhagawad Gita 17.1 Bhagawad Gita 17.2 Bhagawad Gita 17.3 Bhagawad Gita 17.4
Bhagawad Gita 17.5 Bhagawad Gita 17.6 Bhagawad Gita 17.7 Bhagawad Gita 17.8
Bhagawad Gita 17.9 Bhagawad Gita 17.10 Bhagawad Gita 17.11 Bhagawad Gita 17.12
Bhagawad Gita 17.13 Bhagawad Gita 17.14 Bhagawad Gita 17.15 Bhagawad Gita 17.16
Bhagawad Gita 17.17 Bhagawad Gita 17.18 Bhagawad Gita 17.19 Bhagawad Gita 17.20
Bhagawad Gita 17.21 Bhagawad Gita 17.22 Bhagawad Gita 17.23 Bhagawad Gita 17.24
Bhagawad Gita 17.25 Bhagawad Gita 17.26 Bhagawad Gita 17.27 Bhagawad Gita 17.28
silahkan simak artikel yang terkat dengan ulasan Bhagavad Gita 17:
author