Canang Genten / Gentuh

No comment 3081 views

Canang Genten utawi Canang Gentuh

Metaled antuk ceper, wiyadin merupa kadi reringgitan,

tetaledane dagingin pelawa,

porosan antuk sedah, porosan medaging apuh, lan jambe metegul antuk talin porosan,

susunin wadah lengis,

sekar lan pandam arum,

suksman nyane penunggalan kayun suci, jagi parek ring Hyang Widhi: Brahma, Wisnu, Iswara, punika seranane,

jambe apuh lan sirih.

author