Cara Mengetahui Arti Tuah Bilah Keris

No comment 20229 views

Cara Mengetahui Arti Tuah Bilah Keris Bali

Sebilah "keris" yang sering disebut "kadutan" oleh orang bali merupakan lambang pusaka peninggalan leluhur.

Pada masa kerajaan keris dijadikan sebagai lambang legalitas, kebesaran, keagungan.
Sebagai contoh seorang raja akan diakui rakyatnya bila dapat menunjukkan sebuah keris yang diyakini sebagai pemegang tampuk kekuasaan

Keris yang mempunyai tuah (kekuatan magis) biasanya disesuaikan dengan bentuk keris, luk, dan pamor Keris mempunyai sifat seperti manusia dari yang baik dan juga tidak baik.

Untuk mengetahui keris tersebut baik atau tidak bagi pemilik keris, ada beberapa cara untuk mengetahuinya.

Demikianlah sekilas tentang Cara Mengetahui Arti Tuah Bilah Keris, semoga bermanfaat.

author