Category : Bali Berbicara

Satwika Purana

Bali Berbicara No comment
Satwika Purana
Satwika Purana Satwika Purana Satwika Purana adalah purana-purana yang memuat ajaran veda, Bertapa, belajar segala macam ilmu pengetahuan, berkesucian, mengendalikan atas indriya, melakukan perbuatan perbuatan yang bajik, bersemedi tentang Atman. Purana Satwika menggambarkan tentang

Rajasika Purana

Bali Berbicara No comment
Rajasika Purana
Rajasika Purana Rajasika Purana Rajasika Purana adalah purana-purana yang berisikan ajaran dengan penekanan pada semangat yang sangat bergairah akan melakukan tugas-tugas pekerjaan, kurang dalam ketekunan, melakukan perbuatan-perbuatan berdosa, dan selalu terikat akan kesenangan-kesenangan jasmani.