Category : Itihasa dan Purana

Mahabharata 1.1 – ADI PARVA

Itihasa dan Purana No comment
Mahabharata 1.1 – ADI PARVA
Mahabharata 1.1 - ADI PARVA Mahabharata 1.1 - ADI PARVA 0 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरॊत्तममदेवीं सरस्वतीं चैव ततॊ जयम उदीरयेत Mahabharata 1.1 0 nārāyaṇaṃ namaskṛtya naraṃ caiva narottamamdevīṃ sarasvatīṃ caiva tato jayam udīrayet

Srimad Bhagavatam 4.2

Itihasa dan Purana No comment
Srimad Bhagavatam 4.2
Srimad Bhagavatam 4.2 Srimad Bhagavatam 4.2 Srimad Bhagavatam 4 capter 2 Dakṣa Curses Lord Śiva Srimad Bhagavatam 4.2.1 विदुर उवाच भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहितृवत्सलः । विद्वेषमकरोत्कस्मादनादृत्यात्मजां सतीम् ॥१॥ vidura uvāca bhave śīlavatāṁ śreṣṭhe

Arjuna Vishada Yoga

Itihasa dan Purana 1 comment
Arjuna Vishada Yoga
Arjuna Vishada Yoga Bhagavad Gita 1.1 धृतराष्ट्र उवाच |धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः |मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय ||1|| Dhṛtarāṣṭra uvācadharma-kṣetre kuru-kṣetre samavetā yuyutsavaḥmāmakāḥ pāṇḍavāś caiva kim akurvata sañjaya | 1 Dhṛtarāṣṭraḥ uvāca—Rājā Dhṛtarāṣṭra  berkata; dharma-kṣetre—di