Manawa Dharmasastra V.51

No comment 1152 views

Manawa Dharmasastra V.51

Anumanta wisasita nihanta krayawikrayi
samskarta copaharta ca khadaksceti ghatakah
Manawa dharma sastra 5.51

Artinya:
Ia yang mengijinkan penyembelihan seekor binatang, ia yang memotongnya, ia yang membunuhnya, ia yang membeli dan menjualnya, ia yang memasaknya, ia yang menyuguhkan, dan ia yang memakannya semua itu patut dianggap sebagai pembunuh.

 

author