Mantra Pemalik Sumpah

No comment 3080 views

Mantra Pemalik Sumpah

Ma:

Ong sarwa tuju prakasa, sarwa desti prakasa, sarwa tranjana prakasa, sarwa buta prakasa, sanghyang paisaca prakasa, sanghyang dengen prakasa, pada metu kita kabeh sakwehing swagarbane .....(syanu).... segeh tanggapan pamalik sumpah, henak pada mukti. aywa kita angalaranin awak sarirane .....(syanu).... manawita kita angalaranin, di daging, dikulit, diotot, daging dibalung, disumsum, pade metu sira kabeh, maring wudunta parananta. manawi angalaranin digantungan ati, ring ampru, ring limpa, ring paparu, ring papuswan, ring basang nguda, dibasang wayah, ring ilat, ring silit, ring putus, mwang ring awak sarinta kabeh, ring sariranipun .....(syanu).... kabeh saranduning sarwa buku kabeh, sarwa sandi, maring netra, ring kulit, ring irung, ring karna, ring untek, tangan kuku, pada metu sira kabeh, amangan caru pamalik sumpah iki, matulak-aken maring sira, sang amakon sira, ika adehen, rempak atinne, apan kita wus aweh ganjaran pamalik sumpah, iki wuwus sira sanghyang wisesa akonkon sira.

Ong sirastu ya namah, astu, astu.

Ong astu maya baya iya.

Ong purwa dewa ya namah swaha.

 

NB. Mantra ini minimal dirafalkan oleh Pemangku Khayangan Tiga ring Desa Pakraman Sowang-sowang, maduluran antuk sarana Banten Pamalik Sumpah.

Sumber:

  • Bidja, I Made. 1989. Wrespati Kalpa. CV.Kayumas. Denpasar.
author