Sahassa Vagga

No comment 254 views

Sahassa Vagga
Dhammapada 100-115

Sahassa Vagga

sahassamapi ce vācā, anatthapadasaṃhitā.|
ekaṃ atthapadaṃ seyyo, yaṃ sutvā upasammati. ||
100

artinya:

Daripada seribu kata yang tak berarti, adalah lebih baik sepatah kata yang bermanfaat, yang dapat memberi kedamaian kepada pendengarnya.

sahassamapi ce gāthā, anatthapadasaṃhitā.|
ekaṃ gāthāpadaṃ seyyo, yaṃ sutvā upasammati. ||
101

artinya:

Daripada seribu bait syair yang tak berguna, adalah lebih baik sebait syair yang berguna, yang dapat memberi kedamaian kepada pendengarnya.

yo ca gāthā sataṃ bhāse, anatthapadasaṃhitā.|
ekaṃ dhammapadaṃ seyyo, yaṃ sutvā upasammati. ||
102

artinya:

Daripada seribu bait syair yang tak bermanfaat, adalah lebih baik satu kata Dhamma, yang dapat memberi kedamaian kepada pendengarnya.

yo sahassaṃ sahassena, saṅgāme mānuse jine.|
ekañca jeyyamattānaṃ, sa ve saṅgāmajuttamo. ||
103

artinya:

Walaupun seseorang dapat menaklukkan ribuan musuh dalam ribuan kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri.

attā have jitaṃ seyyo, yā cāyaṃ itarā pajā.|
attadantassa posassa, niccaṃ saññatacārino.||
104

artinya:

Menaklukkan diri sendiri sesungguhnya lebih baik daripada menaklukkan makhluk lain; orang yang telah menaklukkan dirinya sendiri selalu dapat mengendalikan diri.

neva devo na gandhabbo, na māro saha brahmunā.|
jitaṃ apajitaṃ kayirā, tathārūpassa jantuno. ||
105

artinya :

Tidak ada Dewa, Gandhabba, Mara, ataupun Brahma, yang dapat mengubah kemenangan dari orang yang telah dapat menaklukkan dirinya sendiri.

māse māse sahassena, yo yajetha sataṃ samaṃ.|
ekañca bhāvitattānaṃ, muhuttamapi pūjaye.|
sāyeva pūjanā seyyo, yañce vassasataṃ hutaṃ. ||
106

artinya:

Biarpun bulan demi bulan seseorang mempersembahkan seribu korban selama seratus tahun, namun lebih baik jika menghormati orang yang memiliki pengendalian diri, walaupun hanya sesaat saja.

yo ca vassasataṃ jantu, aggiṃ paricare vane.|
ekañca bhāvitattānaṃ, muhuttamapi pūjaye.|
sāyeva pūjanā seyyo, yañce vassasataṃ hutaṃ. ||
107

artinya:

Biarpun selama seratus tahun seseorang menyalakan api pemujaan di hutan, namun sesungguhnya lebih baik jika ia, walaupun hanya sesaat saja, menghormati orang yang telah memiliki pengendalian diri.

yaṃ kiñci yiṭṭhaṃ va hutaṃ va loke, saṃvaccharaṃ yajetha puññapekkho.|
sabbampi taṃ na catubhāgameti, abhivādanā ujjugatesu seyyo. ||
108

artinya:

Dalam dunia ini, pengorbanan dan persembahan apapun yang dilakukan oleh seseorang selama seratus tahun, untuk memperoleh pahala dari perbuatannya itu, semuanya tidak berharga seperempat bagian pun, daripada penghormatan yang diberikan kepada orang yang hidupnya lurus.

abhivādanasīlissa, niccaṃ vuḍḍhāpacāyino.|
cattāro dhammā vaḍḍhanti, āyu vaṇṇo sukhaṃ balaṃ. ||
109

artinya:

Ia yang selalu menghormati dan menghargai orang yang lebih tua, kelak akan memperoleh empat hal, yaitu: umur panjang, kecantikan, kebahagiaan, dan kekuatan.

yo ca vassasataṃ jīve, dussīlo asamāhito.|
ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo, sīlavantassa jhāyino. ||
110

artinya:

Walaupun seseorang hidup seratus tahun, tetapi memiliki kelakuan buruk dan tak terkendali, sesungguhnya lebih baik adalah kehidupan sehari dari orang yang memiliki sila dan tekun bersamadhi.

yo ca vassasataṃ jīve, duppañño asamāhito.|
ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo, paññavantassa jhāyino. ||
111

artinya:

Walaupun seseorang hidup seratus tahun, tetapi tidak bijaksana dan tidak terkendali, sesungguhnya lebih baik adalah kehidupan sehari dari orang yang bijaksana dan tekun bersamadhi.

yo ca vassasataṃ jīve, kusīto hīnavīriyo.|
ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo, vīriyamārabhato daḷhaṃ. ||
112

artinya:

Walaupun seseorang hidup seratus tahun, tetapi malas dan tidak bersemangat, maka sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang berjuang dengan penuh semangat.

yo ca vassasataṃ jīve, apassaṃ udayabbayaṃ.|
ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo, passato udayabbayaṃ. ||
113

artinya:

Walaupun seseorang hidup seratus tahun, tetapi tidak dapat melihat timbul tenggelamnya segala sesuatu yang berkondisi, sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang yang dapat melihat timbul tenggelamnya segala sesuatu yang berkondisi.

yo ca vassasataṃ jīve, apassaṃ amataṃ padaṃ.|
ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo, passato amataṃ padaṃ. ||
114

artinya:

Walaupun seseorang hidup seratus tahun, tetapi tidak dapat melihat "keadaan tanpa kematian" (nibbana), sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang yang dapat melihat "keadaan tanpa kematian".

yo ca vassasataṃ jīve, apassaṃ dhammamuttamaṃ.|
ekāhaṃ jīvitaṃ seyyo, passato dhammamuttamaṃ. ||
115

artinya:

Walaupun seseorang hidup seratus tahun, tetapi tidak dapat melihat keluhuran Dhamma (Dhammamuttamam), sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang yang dapat melihat keluhuran Dhamma.

author