Sarasamuscaya 342

No comment 1403 views

Sarasamuscaya 342

Abhivadya yatha vrddhan santo gacchanti nirvrtim,
Tatha sajjanamakrusya murko bhavati nirvrtah.

Lawan swabhawa ning durjana, ikang sang sadhu,

atyanta juga sukhaniran panambaha atwang adara ri sang wrddha pandita,

tatan mangkana ng durjana, wiparita kramanya,

atyanta paritustanyan telah maniraskarawamana angapahasa ri sang mahapurusa.

Terjemahan :

Demikianlah perangai si durjana, sedangkan sang sadhu kaliwat senang hatinya untuk member hormat dengan segala kerendahan hati serta dengan hikmat kepada sang pandita yang arif bijaksana. Tidaklah demikian sang durjana, terbalik prilakunya. Ia terlalu sangat puas hatinya setelah menista, berlaku kurang ajar dan mengejek orang yang berjiwa besar.

author