Sarasamuscaya 75

No comment 3325 views

Sarasamuscaya 75

Asatpralapam parusyam Paisunyamanrtam tahta,
Catvari vaca rajendra, Na jalpennanucintayet.

Nyang tanpa prawrttyaning wak, pat kwehnya,

pratyekanya ujar ahala, ujar apregas ujar pisuna,

ujar mithya, nahan tangpat sinanggahananing wak,

tan ujarakena, tan angen-angenan kojaranya.

 

Terjemahan :

Inilah yang tidak patut timbul dari kata-kata, empat banyaknya yaitu :
- Perkataan jahat
- Perkataan kasar
- Perkataan memfitnah
- Perkataan bohong
Inilah keempatnya harus disingkirkan dari perkataan jangan diucapkan jangan dipikir-pikir akan diucapkannya.

author