Sesantun Gede /Kerepan

No comment 1620 views

Sesantun Gede utawi Banten Kerepan

Bebesogan gde, serombong gde, beras 4 kulak, nyuh mekelas 4, taluh 4, gegantusan 4, tetampak 4, alas-alan 4, base tamplek mewadah kojong 4, pangi 4, tingkih 4, gula 4, biyu 4 bulih, benang putih 1 tukel, jinah 425 keteng, pirak Rp.400,- canang segenepan, pengreresikan 1.

author