Shiva Gita 16.19

No comment 753 views

Shiva Gita 16.19

Siwa Gita 16.19

viśvaṁ śivamayaṁ yastu paśyatyātmānamātmanā |
tasya kṣētrēṣu tīrthēṣu kĩ kāryaṁ vānyakarmasu || 

Padma Purana: Shiva Gita 16.19

"Seseorang yang melihat seluruh alam semesta ini sebagai Shivamayam (sebagai bentuk Siwa), dia tidak perlu mengunjungi tempat ziarah suci apa pun"

author