Tag : Dhammapada 320

Naga Vagga

Dhammapada No comment
Naga Vagga
Naga VaggaDhammapada 320-333 Naga Vagga 320.ahaṃ nāgova saṅgāme, cāpato patitaṃ saraṃ.|ativākyaṃ titikkhissaṃ, dussīlo hi bahujjano. artinya: Seperti seekor gajah di medan perang dapat menahan serangan panah yang dilepaskan dari busur, begitu pula Aku (Tathagata)