Tag : Dhammapada 383

Brahmana Vagga

Dhammapada No comment
Brahmana Vagga
Brahmana VaggaDhammapada 383-423 Brahmana Vagga 383.chinda sotaṃ parakkamma, kāme panuda brāhmaṇa.|saṅkhārānaṃ khayaṃ ñatvā, akataññūsi brāhmaṇa. artinya: O, brahmana, berusahalah dengan tekun memotong arus keinginan dan singkirkanlah nafsu-nafsu indria. Setelah mengetahui penghancuran segala sesuatu yang