Tag : kālī karālī ca manojavā

Mundaka Upanishad 1.2.4

Mundaka Upanishad No comment
Mundaka Upanishad 1.2.4
Mundaka Upanishad 1.2.4 Mundaka Upanisad 1.2.4 काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा । स्फुलिङ्गिनी विश्वरुची च देवी लेलायमाना इति सप्त जिह्वाः ॥ ४ ॥ Mundaka Upanishad 1.2.4 kālī karālī ca manojavā