Tag : Mahabharata 6.2

Bhisma Parwa – Mahabharata 6.2

Itihasa dan Purana No comment
Bhisma Parwa – Mahabharata 6.2
Bhisma Parwa Mahabharata 6.2     1 ततः पूर्वापरे संध्ये समीक्ष्य भगवान ऋषिः सर्ववेद विदां शरेष्ठॊ वयासः सत्यवती सुतः 2 भविष्यति रणे घॊरे भरतानां पितामह परत्यक्षदर्शी भगवान भूतभव्य भविष्यवित 3 वैचित्रवीर्यं राजानं स