Tag : Mundaka Upanisad 1.1.9

Mundaka Upanishad 1.1.9

Mundaka Upanishad 1 comment
Mundaka Upanishad 1.1.9
Mundaka Upanishad 1.1.9 Mundaka Upanisad 1.1.9 यः सर्वज्ञः सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तापः । तस्मादेतद्ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायाते ॥ ९ ॥ Mundaka Upanishad 1.1.9 yaḥ sarvajñaḥ sarvavidyasya jñānamayaṃ tāpaḥ | tasmādetadbrahma nāma rūpamannaṃ ca jāyāte